z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Gemeente Molenwaard

Nieuwste foto

Damsimultaan 2017

Groenvoorziening

Aandachtspunt

De bijeenkomst is inmiddels geweest en het verslag staat op de site!

Waar O.A naar voren kwam. Met erachter wat de gemeente geantwoord heeft.

- Onderhoud Groen Algemeen: Het beheer van de openbare ruimte(onkruidbeheersing) vind plaats op basis van beeldbestek. Er wordt niet aangegeven wanneer er wordt beheerd. Zolang de aannemer voldoet aan de richtlijnen wordt er niet handelend opgetreden door de gemeente.

- Walpaden: Er wordt door de gemeente een plan van aanpak opgesteld dat zoveel mogelijk zal aansluiten op de planning van het her planten van bomen op de wallen. Wanneer dit allemaal staat te gebeuren laat onze gemeente helaas niet weten.

- Begrazing wal: In het integraal beheerplan wordt om diverse reden voorgesteld om terug te gaan naar een behoede kudde. Of dit per 2018 doorgang kan vinden hangt af van bestuurlijke besluitvorming er veranderd voorlopig dus niets.

- Beschoeiing oostkant Vesting

- Begraafplaats Nieuwpoort

- Ideeën bewoners? 

Facebook

 

Bezoek ook onze

Facebookpagina!