z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Gemeente Molenwaard

Nieuwste foto

Damsimultaan 2017

Verslag Bezoek College van B&W 2013-09-11

College onder indruk van inzet vrijwilligers en inwoners

Op woensdag 11 september 2013 bezochten burgemeester en wethouders Nieuwpoort en Langerak. Onderweg ontmoette het college verschillende inwoners. Ook zij wilden hun vragen stellen. Het college nam ook voor hen ruim de tijd.

Het eerste bezoek was aan de jachthaven in Nieuwpoort. Hier spraken zij met het bestuur over de problematiek rond de verzanding van de haven, het onderhoud en het illegaal innemen van een ligplaats.

Op de Wallen bekeek het college samen met vertegenwoordigers van de Historische kring, zieke kastanjebomen en besprak zij het idee om deze bomen te vervangen door notenbomen. Ook sprak zij met enkele bewoners van Bij de Waterschuur. Zij ervaren overlast van klevende lindebomen en blad en takken. Dagelijks moeten zij hun tuinen van deze troep ontdoen, zij zien deze bomen het liefst vervangen worden door notenbomen.

Het college bezocht de bouwlocatie Mak en liet zich daar informeren over de stand van zaken rond het project.

Bij de grachten spraken ze met de voorzitter van de visvereniging. De grachten en de singel moeten dringend worden uitgebaggerd. Op de vraag hoe het zit met het onderhoud van het riet langs de grachten werd geantwoord dat het riet jaarlijks wordt gesneden.

De Historische vereniging gaf het college een rondleiding door het oude stadhuis van Nieuwpoort. Zij vertelden over hun activiteiten en vroegen aandacht voor bouwkundige aanpassingen van het gebouw zoals bijvoorbeeld een traplift naar boven.

In Langerak kreeg het college een rondleiding door de nieuwe sporthal Poortvliet. De voorzitter van Ta-La-Ni vertelde wat er allemaal op hun weg was gekomen bij de bouw van hun deel van de sporthal.

In de Wilhelminastraat sprak het college met enkele bewoners die zelf het openbaar groen in de straat beheren en bekeek zij het resultaat van hun werkzaamheden.

Het college is ook deze middag weer onder de indruk van alle werkzaamheden die door vele verenigingen en vrijwilligers wordt verzet.
Graag brengt zij hier dan ook speeltuinvereniging Pippeloentje onder uw aandacht. Die is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter en ook naar oppasvrijwilligers.

De middag werd afgesloten met een ontmoeting met de ondernemersvereniging Nieuwpoort/Langerak. Zij informeerden het college over hun ambities voor ondernemend Nieuwpoort. Aan de orde kwamen de leegstaande winkelpanden en de mogelijkheden die er zijn. Ook werd gediscussieerd over wat de kracht van Nieuwpoort is en hoe die meer onder de aandacht gebracht kan worden.

Facebook

 

Bezoek ook onze

Facebookpagina!