z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Gemeente Molenwaard

Nieuwste foto

Damsimultaan 2017

Verslag Klankbordgroep 2014-01-13

Klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak

Datum          : 13 januari 2014

Aanwezig      :
Irene van Domburg (Lek en Waard Wonen)
Joke van Leeuwen Historische kring Nieuwpoort)
Gerrit de Kuijper (webmaster)
Kees Stigter (bewonersvertegenwoordiging woningbouwvereniging)
Tonny Kok (Stichting Vestingstad Nieuwpoort)
Hendrik van Wezel (voorzitter)
Joke van Drenth (Ondernemersvereniging Langerak-Nieuwpoort)
Marisca Kok (Wilhelminatuin)
Piet Vat (kernwethouder)
Wim Deelen (kerncontactfunctionaris)

Afwezig        : mk Constant van de Heul

1. Opening
Voorzitter opent de vergadering, heet een ieder welkom en wenst ieder een vruchtbaar jaar toe. Hij deelt mee de jongerenwerker te hebben uitgenodigd om met hem de jongerenproblematiek op Het Hooft te bespreken.

2. Verslag van 14 oktober 2013
Vastgesteld.

3. Actielijst van 14 oktober 2013
Komt later.

4. Jaarwisseling
De jaarwisseling is met name in de aanloop er naar toe onrustig verlopen. Tijdens deze periode is in Nieuwpoort en Langerak van een bedrag van € 4.300 vernield. Een jaar eerder was dit nog € 720. De gemeente heeft haar inwoners gevraagd te melden wanneer zij getuigen zijn van vernielingen. Hierop is goed gereageerd en konden verschillende daders in de verschillende kernen worden aangesproken. De schade wordt zo mogelijk op de daders verhaald. De klankbordgroep komt tot de conclusie dat zij naast oren en ogen openhouden en aanspreken niet veel meer kan doen om de schade in de toekomst te beperken.

5. Website
De website wordt dagelijks zo’n vier keer bezocht. Dit is weinig op een inwonersaantal van circa 3000. Gerrit heeft alle verenigingen in Nieuwpoort en Langerak aangeschreven, maar heeft van hen weinig respons ontvangen. De verenigingen laten niets van zich horen. De leden van de klankbordgroep wordt gevraagd binnen hun netwerk de website te promoten.

6. Flyer
Om hun bekendheid te vergroten gaan Hendrik en Gerrit voor de klankbordgroep een flyer ontwikkelen. Deze wordt huis aan huis in Waal, Langerak en Nieuwpoort bezorgd. Als voorbeeld kan de flyer van Groot-Ammers dienen. Afspraak: de flyer is 10 maart gereed, een concept flyer wordt eerst ter beoordeling aan de kbg-leden toegezonden,

7. Rondvraag
Hendrik heeft vernomen dat het schootsveld wordt heringericht, wat is hiervan bekend.
Wethouder: Er zit wat beweging in het schootsveld, er zijn geen exacte plannen, er enkel gekeken wat eventueel mogelijk is.

Panden Voorstraat: De voorzitter heeft hier een verhaal over geschreven, er is in deze vergadering eerder over de verwaarloosde panden gesproken, maar er gebeurt niets.

Terrein Mak: Het terrein ziet er niet uit. Vorig jaar heeft de gemeente ons gevraagd naar ideeën. Die zijn gegeven, maar er gebeurt niets. De zooi wordt alleen maar groter. Geen reclame voor Nieuwpoort en daarmee Molenwaard.

Met uitzondering van bestemmingsverkeer: Dit bord hing onder het bord verboden voor vrachtwagens. Dit onderbord is ineens verdwenen. Toe leveranciers voor winkels en bedrijven in Nieuwpoort zijn nu de weg kwijt, bord weer terug?

Zwaar verkeer: Ondanks het verbodsbord rijden er nog steeds zware vrachtwagen met opleggers door de Hoogstraat van Nieuwpoort. Vaak zijn dit vrachtwagens met bestemming Van der Wal. Zij rijden de boel kapot. Binnen de kbg wordt hierover al vaker gesproken, maar er gebeurt niets. Is het mogelijk dat de gemeente Van der Wal hierop aanspreekt.

Inzet BOA’s: Binnen Molenwaard worden BOA’s ingezet. Ook in Nieuwpoort en Langerak kunnen deze ingezet worden. De kernwethouder vraagt na te denken waar de behoefte ligt.

Plantenbakkken: Joke van D zegt hiermee bezig te zijn.

Parkeren Hoogstraat: In de Hoogstraat (te) dicht op de kruising met Bij de Waterschuur worden auto’s geparkeerd. Hiervan heeft de bus last. Gevraagd wordt hier iets te regelen dat hier niet meer wordt geparkeerd. Bijvoorbeeld een wit vak met een wit kruis.

Klankbordgroep: De kbg is nu twee jaar actief. Afgevraagd wordt wat we in deze tijd eigenlijk hebben gepresteerd. De conclusie is dat er weinig successen te melden zijn.
Afgesproken wordt:
-een aantal hi-light te benoemen waar we onze tanden inzetten. Op deze manier kunnen we de inwoners van Nieuwpoort en Langerak laten zien wat we doen, en waar we voor staan. Bekendheid kan worden gegeven via een flyer en de website. Voorbeelden: terrein Mak, verpauperde panden en vrachtwagens.
-Hendrik bereidt een informele bijeenkomst (buiten de reguliere bijeenkomsten) voor waarin we kunnen discussiëren over hoe wij nu beter kunnen gaan doen.

Notenbomen: Daar waar eerst de kastanjebomen stonden worden op de Nationale Boomplantdag (12 maart 2014) een aan vijftal Walnotenbomen geplant.

8.  Volgende bijeenkomst

Maandag 10 maart 2014, aanvang 20.00 uur.

Vergaderdata 2014

12 mei, 7 juli, 1 september, 27 oktober en 1 december 2014, allen maandagen. Verzocht wordt deze data vast in uw agenda te reserveren.

9. Sluiting
Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer

Na de vergadering
De voorzitter van de Historische kring vraag naar de ambtsketen van Liesveld en het schilderij van de Koning.

 

Facebook

 

Bezoek ook onze

Facebookpagina!