z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Gemeente Molenwaard

Nieuwste foto

Damsimultaan 2017

Verslag Themabijeenkomst Groen & Onderhoud N/L

Themabijeenkomst groen & onderhoud Nieuwpoort-Langerak

Beknopt verslag van vragen van de aanwezige inwoners en de antwoorden van de gemeente.

De slechte betonplaten op de Tiendweg zijn vervangen, doordat er nog een waterweg gegraven moet worden die tussen de Tiendweg en de parkeerplaats doorloopt blijven de platen liggen tot dat  het gereed is.

Men ervaart meer onkruid na wijziging bestrijdingsbeleid,  kortom Nieuwpoort moet netter.

Antw. gem: Het beheer van de openbare ruimte(onkruidbeheersing) vind plaats op basis van beeldbestek. Er wordt niet aangegeven wanneer er wordt beheerd. Zolang de aannemer voldoet aan de richtlijnen wordt er niet handelend opgetreden door de gemeente.

Achterstallig groenonderhoud bij de nw .vesting , stukje Rijkswaterstaat, is doorgegeven en wordt door de gemeente in de gaten gehouden of het netjes wordt afgeleverd.

De walpaden, bielzentrappen die zijn vergaan zijn geen visitekaartje voor Nieuwpoort, maar kunnen het wel zijn. Wenselijk is een natuurlijke uitstraling en eenduidige aanpak. Planning?

Antw. Gem.: Er wordt door de gemeente een plan van aanpak opgesteld dat zoveel mogelijk zal aansluiten op de planning van het her planten van bomen op de wallen. Wanneer dit allemaal staat te gebeuren laat onze gemeente helaas niet weten.

Wallen: er lopen niet de juiste schapen, een herder met kudde is goed voor het toerisme. Er vind nu overbegrazing plaats

Antw. Gem. In het integraal beheerplan wordt om diverse reden voorgesteld om terug te gaan naar een behoede kudde. Of dit per 2018 doorgang kan vinden hangt af van bestuurlijke besluitvorming .er veranderd voorlopig dus niets.

Bij plaatsing van beschoeiing en baggerwerken zal in het vervolg beter worden nagedacht over ecologische aspecten. Daarnaast zal nader worden bekeken en onderzocht worden wat de oorzaak is van het stinken van de gracht in de zomerperiode. Er zal dan worden bekeken of hier wat aan te doen is.

1. In plan Langerak- Zuid lijkt de Tiendweg opgeslokt te worden, de groenstrook die in eerdere plannen stond lijkt verdwenen. De Tiendweg is een hoogwaardig cultuurelement.

2. Wanneer wordt de watergang tussen Tiendweg en parkeerplaats herstelt?

Antw. Gem: 1. De verkaveling die is opgenomen in het plan is nog niet definitief.de positie van woningen kan/zal ongetwijfeld nog gaan wijzigen. 

2. Na de bouw van Blok F wordt de watergang herstelt. Start Blok F is waarschijnlijk eind van het jaar. Tweede helft van 2018 kan begonnen worden met herstel van de watergang.

De schietwilgen bij de Vuurkruidstraat worden aan het eind van het groeiseizoen helemaal verwijderd door de gemeente.

 

Facebook

 

Bezoek ook onze

Facebookpagina!